Comandantul Comandamentului NATO pentru operații speciale, în vizită de lucru la M.Ap.N.

Secretarul de stat Mircea Dușa, șeful Statului Major al Apãrãrii, generalul Nicolae Ciucã, ºi viceamiralul Colin Kilrain, comandantul Comandamentului NATO pentru operații speciale - foto Valentin Ciobîrcã

Secretarul de stat Mircea Dușa, șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, și viceamiralul Colin Kilrain, comandantul Comandamentului NATO pentru operații speciale - foto Valentin Ciobîrcă