Ceremoniile de absolvire ale promoțiilor 2018 ”Centenarul marii Uniri”

Academia Forțele Terestre Sibiu - Șeful Statului Major al Apãrãrii îi felicitã pe studenți - foto Valentin Ciobîrcã

Academia Forțele Terestre Sibiu - Șeful Statului Major al Apărării îi felicită pe studenți - foto Valentin Ciobîrcă