Ceremoniile de absolvire ale promoțiilor 2018 ”Centenarul marii Uniri”

Academia Forțele Terestre Sibiu - Ministrul apãrãrii naționale împreunã cu șefa de promoție - foto Valentin Ciobîrcã

Academia Forțele Terestre Sibiu - Ministrul apărării naționale împreună cu șefa de promoție - foto Valentin Ciobîrcă