Ceremoniile de absolvire ale promoțiilor 2018 ”Centenarul marii Uniri”

Academia Forțele Terestre Sibiu - Ministrul apãrãrii naționale îi felicitã pe studenți - foto Valentin Ciobîrcã

Academia Forțele Terestre Sibiu - Ministrul apărării naționale îi felicită pe studenți - foto Valentin Ciobîrcă