29 iulie - Ziua Imnului Național

București: aspect din timpul spectacolului - foto Cãtãlin Ovreiu

București: aspect din timpul spectacolului - foto Cătălin Ovreiu