156 de ani de medicină militară

Ministrul apãrãrii naționale se adreseazã celor prezenți la activitatea de la Cercul Militar Național

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la activitatea de la Cercul Militar Național