156 de ani de medicină militară

Festivitate de acordare a gradului urmãtor - foto Petricã Mihalache

Festivitate de acordare a gradului următor - foto Petrică Mihalache