Ministrul apărării naționale, la Reuniunea de la Viena (Defence Minister, at the Informal Meeting of Defence Ministers in Vienna)

Miniștrii apãrãrii din țãrile membre ale Uniunii Europene (EU Defence Ministers) - foto UE

Miniștrii apărării din țările membre ale Uniunii Europene (EU Defence Ministers) - foto UE