Ministrul apărării naționale, la Reuniunea de la Viena (Defence Minister, at the Informal Meeting of Defence Ministers in Vienna)

Lucrãrile reuniunii de la Viena (Vienna Reunion) - foto M.Ap.N

Lucrările reuniunii de la Viena (Vienna Reunion) - foto M.Ap.N