Aspect din timpul ceremoniei de arborare a drapelelor la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (Flag Hoisting Ceremony at the Headquarters Multinational Division South-East ) - foto Valentin Ciobîrcã
Înãlțarea drapelului României, națiune cadru a MNDSE (Hoisting Romania’s flag, framework nation of MNDSE ) - foto Valentin Ciobârcã
Ministrul apãrãrii naționale, împreunã cu comandantul MNDSE, generalul de brigadã Daniel Petrescu (The Minister of National Defence and the MNDSE Commander, Brigadier General Daniel Petrescu ) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul ceremoniei de arborare a drapelelor la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est (Flag Hoisting Ceremony at the Headquarters Multinational Division South-East ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 499 ori.
Înălțarea drapelului României, națiune cadru a MNDSE (Hoisting Romania’s flag, framework nation of MNDSE ) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 509 ori.
Ministrul apărării naționale, împreună cu comandantul MNDSE, generalul de brigadă Daniel Petrescu (The Minister of National Defence and the MNDSE Commander, Brigadier General Daniel Petrescu ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1032 ori.
Ministrul apãrãrii naționale, împreunã cu locțiitorul comandantului MNDSE, generalul de brigadã Thomas Carden, Jr. (The Minister of National Defence and the MNDSE Deputy Commander, Brigadier General Thomas Carden, Jr.) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor, adresându-se audienței (Defence Minister Mihai Fifor, addressing the audience) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, împreună cu locțiitorul comandantului MNDSE, generalul de brigadă Thomas Carden, Jr. (The Minister of National Defence and the MNDSE Deputy Commander, Brigadier General Thomas Carden, Jr.) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 659 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, adresându-se audienței (Defence Minister Mihai Fifor, addressing the audience) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 374 ori.