Ministrul apărării naționale în Statele Unite ale Americii (Minister of National Defence on official visit in the United States of America)

Imagini de la participarea ministrului Fifor la Masa Rotundã organizatã de cãtre Heritage Foundation.

Imagini de la participarea ministrului Fifor la Masa Rotundă organizată de către Heritage Foundation.