Inaugurarea Monumentului eroilor români din Primul Război Mondial din orașul Worms, Germania (The inauguration of the First World War Romanian Heroes’ Monument raised in Worms, Germany)

Secretarul de stat Nasta, împreunã cu primarul oraºului Worms, Michael Kissel - Foto Eugen MIHAI 
(State Secretary Nasta, together with the Mayor of Worms city, Michael Kissel)

Secretarul de stat Nasta, împreună cu primarul orașului Worms, Michael Kissel - Foto Eugen MIHAI
(State Secretary Nasta, together with the Mayor of Worms city, Michael Kissel)