Inaugurarea Monumentului eroilor români din Primul Război Mondial din orașul Worms, Germania (The inauguration of the First World War Romanian Heroes’ Monument raised in Worms, Germany)

Monumentul eroilor români din Primul Rãzboi Mondial 
din oraºul Worms - Foto Eugen MIHAI 
(WWI Romanian Heroes’ Monument from Worms)

Monumentul eroilor români din Primul Război Mondial
din orașul Worms - Foto Eugen MIHAI
(WWI Romanian Heroes’ Monument from Worms)