Întâlnire a conducerii M.Ap.N. cu Invictus Team România

Ministrul apãrãrii naționale se adreseazã celor prezenți - foto Laurențiu Turoi

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți - foto Laurențiu Turoi