Ceremonia militară de comemorare a savantului Victor Babeș

Aspect din timpul ceremoniei de comemorare a savantului Victor Babeș - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul ceremoniei de comemorare a savantului Victor Babeș - foto Valentin Ciobîrcă