Ceremonia militară de comemorare a savantului Victor Babeș

Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul ceremoniei - foto Valentin Ciobîrcă