Ceremonia militară de comemorare a savantului Victor Babeș

Ministrul apãrãrii naționale depune o coroanã de flori la bustul lui Victor Babeș - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale depune o coroană de flori la bustul lui Victor Babeș - foto Valentin Ciobîrcă