Ziua Armatei României (The Romanian Armed Forces Day)

UNAp - Veteranii de rãzboi depun o coroanã de flori (NDU – War veterans laying a wreath) - foto M.Ap.N.

UNAp - Veteranii de război depun o coroană de flori (NDU – War veterans laying a wreath) - foto M.Ap.N.