Invictus Team Romania s-a Óntors acas„

Campionii de la Sydney, împreunã cu familiile - foto Petricã Mihalache

Campionii de la Sydney, Ómpreun„ cu familiile - foto Petric„ Mihalache