Vizita în România a ministrului canadian al apărării (The Romanian Defence Minister’s meeting with his Canadian counterpart)

Miniºtrii român ºi canadian ai apãrãrii, Mihai Fifor ºi Harjit Singh Sajjan, în timpul ceremoniei de primire în Baza 90 transport aerian - foto Valentin Ciobîrcã
(The Romanian and Canadian Defence Ministers, Mihai Fifor and Harjit Singh Sajjan, during the welcoming ceremony at the 90th Airlift Base)

Miniștrii român și canadian ai apărării, Mihai Fifor și Harjit Singh Sajjan, în timpul ceremoniei de primire în Baza 90 transport aerian - foto Valentin Ciobîrcă
(The Romanian and Canadian Defence Ministers, Mihai Fifor and Harjit Singh Sajjan, during the welcoming ceremony at the 90th Airlift Base)