Vizita în România a ministrului canadian al apărării (The Romanian Defence Minister’s meeting with his Canadian counterpart)

Ministrul canadian al apãrãrii, împreunã cu șeful Statului Major al Apãrãrii, generalul Nicolae Ciucã, și ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor - foto Valentin Ciobîrcã
(The Canadian Defence Minister, together with the Chief of Romanian Defence Staff, General Nicolae Ciucã, and the Minister of National Defence, Mihai Fifor)

Ministrul canadian al apărării, împreună cu șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, și ministrul apărării naționale, Mihai Fifor - foto Valentin Ciobîrcă
(The Canadian Defence Minister, together with the Chief of Romanian Defence Staff, General Nicolae Ciucă, and the Minister of National Defence, Mihai Fifor)