Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional SCORPIONS FURY 18

Evaluarea capacitãții Comandamentului Brigãzii Multinaționale Sud-Est - foto Cãtãlin Dinu

Evaluarea capacității Comandamentului Brigăzii Multinaționale Sud-Est - foto Cătălin Dinu