Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional SCORPIONS FURY 18

Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional SCORPIONS FURY 18 - foto Cãtãlin Dinu

Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional SCORPIONS FURY 18 - foto Cătălin Dinu