Ziua Distinșilor Vizitatori a Exercițiului multinațional SCORPIONS FURY 18

Aspect din timpul exercițiului - foto Cãtãlin Dinu

Aspect din timpul exercițiului - foto Cătălin Dinu