Reuniunea Comitetului Executiv Româno-American (The Reunion of the Romanian-American Executive Committee)

Aspect din timpul reuniunii (Aspect during the reunion) - foto Petricã Mihalache

Aspect din timpul reuniunii (Aspect during the reunion) - foto Petrică Mihalache