Ceremonia de predare - primire a comenzii Batalionului Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii (Hand-over/take-over ceremony of the Command of the Romanian-Hungarian Joint Peace-keeping Battalion)

Ceremonia de predare - primire a comenzii Batalionului Mixt Româno - Ungar de Menþinere a Pãcii (Hand-over/take-over ceremony of the Command of the Romanian-Hungarian Joint Peace-keeping Battalion) - foto M.Ap.N

Ceremonia de predare - primire a comenzii Batalionului Mixt Româno - Ungar de Menținere a Păcii (Hand-over/take-over ceremony of the Command of the Romanian-Hungarian Joint Peace-keeping Battalion) - foto M.Ap.N