Ceremonia de predare - primire a comenzii Batalionului Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii (Hand-over/take-over ceremony of the Command of the Romanian-Hungarian Joint Peace-keeping Battalion)

Aspect din timpul ceremoniei de la Arad (Hand-over/take-over ceremony from Arad) - foto M.Ap.N.

Aspect din timpul ceremoniei de la Arad (Hand-over/take-over ceremony from Arad) - foto M.Ap.N.