Repetițiile pentru Parada Militar„ Național„, Ón București

Piața Arcul de Triumf - repetiția generalã pentru Parada Militarã Naționalã - foto Valentin Ciobîrcã

Piața Arcul de Triumf - repetiția general„ pentru Parada Militar„ Național„ - foto Valentin CiobÓrc„