Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N (Official welcoming ceremony, at the MoND headquarters) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul convorbirilor dintre cei doi miniștri ai apãrãrii (Official talks between the two defence ministers) - foto Valentin Ciobîrcã
Discuții oficiale între cele douã delegații (Official talks between the two defence delegations) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N (Official welcoming ceremony, at the MoND headquarters) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 452 ori.
Aspect din timpul convorbirilor dintre cei doi miniștri ai apărării (Official talks between the two defence ministers) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 470 ori.
Discuții oficiale între cele două delegații (Official talks between the two defence delegations) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 534 ori.
Miniștrii român și austriac ai apãrãrii, în timpul declarațiilor de presã (The Romanian and Austrian defence ministers, during the press statements) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leº, împreunã cu ministrul federal al apãrãrii din Republica Austria, Mario Kunasek (Minister of National Defence, Gabriel Leº, together with the Federal Defence Minister from the Republic of Austria, Mario Kunasek) - foto Valentin Ciobîrcã
Miniștrii român și austriac ai apărării, în timpul declarațiilor de presă (The Romanian and Austrian defence ministers, during the press statements) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 488 ori.
Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, împreună cu ministrul federal al apărării din Republica Austria, Mario Kunasek (Minister of National Defence, Gabriel Leș, together with the Federal Defence Minister from the Republic of Austria, Mario Kunasek) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 499 ori.