Ministrul austriac al apărării, în vizită la M.Ap.N (The Austrian Defence Minister, on official visit to the MoND)

Aspect din timpul convorbirilor dintre cei doi miniștri ai apãrãrii (Official talks between the two defence ministers) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul convorbirilor dintre cei doi miniștri ai apărării (Official talks between the two defence ministers) - foto Valentin Ciobîrcă