Ministrul austriac al apărării, în vizită la M.Ap.N (The Austrian Defence Minister, on official visit to the MoND)

Miniștrii român și austriac ai apãrãrii, în timpul declarațiilor de presã (The Romanian and Austrian defence ministers, during the press statements) - foto Valentin Ciobîrcã

Miniștrii român și austriac ai apărării, în timpul declarațiilor de presă (The Romanian and Austrian defence ministers, during the press statements) - foto Valentin Ciobîrcă