Ministrul austriac al apărării, în vizită la M.Ap.N (The Austrian Defence Minister, on official visit to the MoND)

Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leº, împreunã cu ministrul federal al apãrãrii din Republica Austria, Mario Kunasek (Minister of National Defence, Gabriel Leº, together with the Federal Defence Minister from the Republic of Austria, Mario Kunasek) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, împreună cu ministrul federal al apărării din Republica Austria, Mario Kunasek (Minister of National Defence, Gabriel Leș, together with the Federal Defence Minister from the Republic of Austria, Mario Kunasek) - foto Valentin Ciobîrcă