Ministrul apărării naționale, la Forumul pentru apărare România-SUA și Republica Moldova (The Minister of National Defence, at the Romanian-USA and Republic of Moldova Defence Forum)

Aspect din timpul Forumului (Official talks during the Defence Forum) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul Forumului (Official talks during the Defence Forum) - foto Valentin Ciobîrcă