Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Brașov - foto M.Ap.N.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Brașov - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 115 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 119 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 124 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 72 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 74 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 71 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 68 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 70 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 74 ori.