Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Brașov - foto M.Ap.N.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Brașov - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 131 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 137 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 141 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 87 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 91 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 89 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 83 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 83 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 92 ori.