Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Brașov - foto M.Ap.N.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Brașov - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 129 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 132 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 138 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 85 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 88 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 88 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 81 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 80 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 89 ori.