Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Brașov - foto M.Ap.N.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Brașov - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 135 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 142 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 145 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 91 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 95 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 94 ori.
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militarã desfãșuratã la Bistrița - foto Cosma Luca
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 87 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 90 ori.
Aspecte de la ceremonia militară desfășurată la Bistrița - foto Cosma Luca
Vizualizat: 100 ori.