Conferința „Hybrid Warfare in the Black Sea”

Ministrul apãrãrii naționale se adreseazã celor prezenți la conferințã - foto Marius Vlãduțu

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la conferință - foto Marius Vlăduțu