Autoevaluarea Statului Major al Forțelor Terestre

ªeful Statului Major al Forþelor Terestre, generalul-maior Ovidiu-Liviu Uifãleanu - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, generalul-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu - foto Valentin Ciobîrcă