Întâlnire bilaterală cu directorul executiv al EDA, Jorge Domecq

Ministrul apãrãrii naționale, Gabriel Leș, împreunã cu directorul executiv al Agenþiei Europene de Apãrare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Gabriel Leș, împreună cu directorul executiv al Agenției Europene de Apărare, Jorge Domecq - foto Valentin Ciobîrcă