Ministrul apărării naționale, la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial)

Ministrul apãrãrii naționale împreunã cu Peter Gajdos, ministrul slovac al apãrãrii, și cu Radmila Sekerinska Jankovska, ministrul apãrãrii din Macedonia de Nord (Minister of National defence, Peter Gajdos, the Slovak Defence Minister, and Radmila Sekerinska Jankovska, Defence Minister of North Macedonia) - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale împreună cu Peter Gajdos, ministrul slovac al apărării, și cu Radmila Sekerinska Jankovska, ministrul apărării din Macedonia de Nord (Minister of National defence, Peter Gajdos, the Slovak Defence Minister, and Radmila Sekerinska Jankovska, Defence Minister of North Macedonia) - foto M.Ap.N.