Ministrul apărării naționale, la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial)

Ministrul apãrãrii naționale, la Reuniunea miniștrilor apãrãrii din țãrile membre ale NATO (The Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial) - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale, la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (The Minister of National Defence, at the NATO Defence Ministerial) - foto M.Ap.N.