Ceremonie de repatriere din Afganistan a „Șoimilor Carpaților”

Alocuțiunea ministrului apãrãrii naționale - foto M.Ap.N.

Alocuțiunea ministrului apărării naționale - foto M.Ap.N.