Reuniunea Informal„ a Comitetului Special Athena, București, 7-8 martie 2019 (Informal Reunion of Athena Special Board, in Bucharest, over 7-8 March 2019)

Reuniunea Informalã a Comitetului Special Athena, București, 7-8 martie 2019 - foto Petricã Mihalache
(Informal Reunion of Athena Special Board, in Bucharest, over 7-8 March 2019)

Reuniunea Informal„ a Comitetului Special Athena, București, 7-8 martie 2019 - foto Petric„ Mihalache
(Informal Reunion of Athena Special Board, in Bucharest, over 7-8 March 2019)