"aNATOmia unei Alianțe" - O față feminină la NATO

"aNATOmia unei Alianțe" - O faþã femininã la NATO

"aNATOmia unei Alianțe" - O față feminină la NATO