Reuniunea de lucru a Consiliului Militar al Uniunii Europene

„EUMC Away Days” - foto Valentin Ciobîrcã

„EUMC Away Days” - foto Valentin Ciobīrcć