Crosul VeteRUN, ediția 2019

Veteranii îi premiazã pe câștigãtori - foto Valentin Ciobîrcã

Veteranii îi premiază pe câștigători - foto Valentin Ciobîrcă