Vizita ministrului apărării naționale în Republica Macedonia de Nord (Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia)

Miniștrii apãrãrii, Radmila ©ekerinska-Jankovska și Gabriel Leș, trecând în revistã garda de onoare - foto MOD Macedonia de Nord
(Defence Ministers Radmila ©ekerinska-Jankovska and Gabriel Leș, reviewing the Guard of Honor - photo by the MOD of North Macedonia)

Miniștrii apărării, Radmila ©ekerinska-Jankovska și Gabriel Leș, trecând în revistă garda de onoare - foto MOD Macedonia de Nord
(Defence Ministers Radmila ©ekerinska-Jankovska and Gabriel Leș, reviewing the Guard of Honor - photo by the MOD of North Macedonia)