Vizita ministrului apărării naționale în Republica Macedonia de Nord (Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia)

Ministrul apãrãrii Gabriel Leș semnând în cartea de onoare a ministerului apãrãrii din Republica Macedonia de Nord - foto MOD Macedonia de Nord 
(Defence Minister Gabriel Leș, signing in the book of honor of the Defence Ministry of the Republic of North Macedonia - photo by the MOD of North Macedonia)

Ministrul apărării Gabriel Leș semnând în cartea de onoare a ministerului apărării din Republica Macedonia de Nord - foto MOD Macedonia de Nord
(Defence Minister Gabriel Leș, signing in the book of honor of the Defence Ministry of the Republic of North Macedonia - photo by the MOD of North Macedonia)