Vizita ministrului apărării naționale în Republica Macedonia de Nord (Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia)

Aspect din timpul vizitei - foto MOD Macedonia de Nord 
(Defence Minister’s visit - photo by the MOD of North Macedonia)

Aspect din timpul vizitei - foto MOD Macedonia de Nord
(Defence Minister’s visit - photo by the MOD of North Macedonia)