Vizita ministrului apărării naționale în Republica Macedonia de Nord (Defence Minister’s visit in the Republic of North Macedonia)

Conferințã de presã susținutã de miniștrii apãrãrii, Radmila ©ekerinska-Jankovska și Gabriel Leș - foto MOD Macedonia de Nord 
(Press conference held by Defence Ministers Radmila ©ekerinska-Jankovska and Gabriel Leș - photo by the MOD of North Macedonia)

Conferință de presă susținută de miniștrii apărării, Radmila ©ekerinska-Jankovska și Gabriel Leș - foto MOD Macedonia de Nord
(Press conference held by Defence Ministers Radmila ©ekerinska-Jankovska and Gabriel Leș - photo by the MOD of North Macedonia)