Reuniunea bianual„ a Comitetului Director al Organizației pentru Științ„ și Tehnologie din NATO

Reuniunea bianualã a Comitetului Director al Organizației pentru Științã și Tehnologie din NATO - foto: Valentin Ciobîrcã

Reuniunea bianual„ a Comitetului Director al Organizației pentru Științ„ și Tehnologie din NATO - foto: Valentin CiobÓrc„