Activități dedicate Zilei Armatei României

București, Parcul Carol I - Depunerea jurãmântului militar de cãtre elevi și studenți ai instituțiilor militare de învãțãmânt - foto Valentin Ciobîrcã

București, Parcul Carol I - Depunerea jurământului militar de către elevi și studenți ai instituțiilor militare de învățământ - foto Valentin Ciobîrcă